แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : เชียงม่วน
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน524382.69917.319100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน403895.0025.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย12866.67433.33250.0000.0000.0000.0000.0000.00125.00125.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้534279.251120.75872.7319.0900.0000.0000.0000.00218.1800.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ442761.361738.641058.8200.0000.0000.0000.0000.00529.4115.88
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยก้างปลา 322371.88928.12333.3300.0000.00333.3300.0000.00222.22111.11
รวม233181-52-33-1-0-3-0-0-10-3-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC