แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) อำเภอ : เชียงคำ
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
สถานพยาบาล รวม ปกติ (Y) ผิดปกติ A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคำ511325.493874.5100.0038100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน473982.98817.02450.00112.50337.5000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด462860.871839.13844.44211.11844.4400.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง543666.671833.33422.2215.56422.2200.0000.0000.00844.4400.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง662639.394060.611332.5012.50820.0037.5000.0000.00820.0025.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง432455.811944.19631.5815.26736.84315.7900.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์คำ653553.853046.151653.33620.00826.6700.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองป่าแพะ411843.902356.101043.4828.701147.8300.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเย็น582034.483865.52615.791436.84821.0525.2600.0000.00718.4200.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน573968.421831.581055.56738.8915.5600.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว37513.513286.491340.631546.88412.5000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน463167.391532.61640.0016.6716.67213.3300.0016.6700.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน402870.001230.00650.0000.00325.0018.3300.00216.6700.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย442147.732352.2714.352086.9600.0000.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง312270.97929.03222.22333.3300.00333.3300.00111.1100.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งผาสุข533667.921732.08741.18635.29423.5300.0000.0000.0000.0000.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ503366.001734.00847.06211.76317.6500.0000.0000.00423.5300.00
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านต้นผึ้ง 341955.881544.12533.33853.3300.0000.0000.0000.00213.3300.00
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านคะแนง 161062.50637.50350.0000.00233.33116.6700.0000.0000.0000.00
รวม879483-396-128-128-75-15-0-4-29-2-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC