แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
อำเภอ รวม ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
เมืองแม่ฮ่องสอน1,98678939.731,19760.2747239.4327723.14292.42252.0900.0070.5817014.2018815.71
ขุนยวม1,00157157.0443042.9631673.4900.0000.00286.5100.0000.005312.33327.44
ปาย1,4771,12976.4434823.5613739.3761.72174.89246.9000.0000.0011934.2061.72
แม่สะเรียง1,5171,08071.1943728.8115234.7814132.2761.375312.1300.0000.00347.7861.37
แม่ลาน้อย56428650.7127849.2914953.607326.2600.00207.1900.0000.00258.9900.00
สบเมย74630741.1543858.8511726.71337.5320.46122.7400.0010.2326460.2751.14
ปางมะผ้า88455562.7832937.2219759.8882.4310.304212.7730.91113.345316.1130.91
รวม8,1754,717-3,457-1,540-538-55-204-3-19-718-240-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC