แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) จังหวัด : เชียงราย
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
อำเภอ รวม ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
เมืองเชียงราย3,2662,87287.9439412.0618446.704010.15307.6161.5200.0000.0010827.41246.09
เชียงของ3,5262,61874.2590825.7551857.0521824.01545.95384.1900.0020.22181.9860.66
เทิง2,4801,81072.9867027.0219629.2519629.25527.7620.3000.00121.79405.9710215.22
พาน17,67611,88867.265,78832.741,93033.341,60427.714067.011863.2100.0020.031,20620.844387.57
แม่จัน1,03259257.3644042.64409.09245.45204.5561.3600.0000.0081.82122.73
แม่สรวย960960100.0000.000-0-0-0-0-0-0-0-
พญาเม็งราย1,10687078.6623621.346226.277230.51166.7800.0000.0000.0020.856627.97
แม่ฟ้าหลวง62800.00628100.0000.00628100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
แม่ลาว1,05693688.6412011.367058.3300.0000.002420.0000.0000.001210.0000.00
เวียงเชียงรุ้ง95274077.7321222.273817.9211453.775023.5800.0000.0000.00104.7200.00
ดอยหลวง1,05188884.4916315.515332.528753.3700.0000.0000.0000.0000.002012.27
รวม33,73324,174-9,559-3,091-2,983-628-262-0-16-1,404-668-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC