แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) จังหวัด : พะเยา
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
อำเภอ รวม ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
จุน40231377.868922.143640.453438.2000.0000.0000.0000.0044.4922.25
เชียงคำ87948354.9539645.0512832.3212832.327518.94153.7900.0041.01297.3220.51
เชียงม่วน23318177.685222.323363.4611.9200.0035.7700.0000.001019.2335.77
ดอกคำใต้56143277.0112922.992720.937759.6910.7864.6500.0000.0096.9843.10
แม่ใจ56436063.8320436.178340.695325.9852.45125.8800.0041.96178.33178.33
ภูซาง40132180.058019.955568.7511.2522.5045.0000.0000.0045.001316.25
ภูกามยาว27024189.262910.741862.0713.45310.3413.4500.0000.0000.0000.00
รวม3,3102,331-979-380-295-86-41-0-8-73-41-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC