แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) จังหวัด : น่าน
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
อำเภอ รวม ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
เมืองน่าน1,24976060.8548939.1514730.0622846.6300.0061.2300.0061.235110.435110.43
แม่จริม38430880.217619.795167.1111.3256.581114.4700.0011.3245.2633.95
บ้านหลวง37432085.565414.443870.37814.8111.8500.0000.0011.8547.4123.70
นาน้อย54339973.4814426.526343.757350.6900.0021.3900.0000.0010.6953.47
ปัว76755872.7520927.2510650.724220.1020.963617.2200.0000.0094.31146.70
ท่าวังผา1,00479979.5820520.428440.982411.7141.952411.7100.0000.0031.466632.20
เวียงสา1,4761,01068.4346031.5718740.6520845.22143.04153.2600.0000.00214.57153.26
ทุ่งช้าง27321779.495620.514478.5758.9347.1435.3600.0000.0000.0000.00
เชียงกลาง595491.5358.47240.00120.0000.0000.0000.00240.0000.0000.00
นาหมื่น26416361.7410138.263938.613938.6100.00109.9000.0000.001312.8700.00
สันติสุข33225777.417522.591621.331925.3300.002938.6700.0000.0011.331013.33
บ่อเกลือ41227165.7814134.226747.524028.3764.2632.1300.0053.55107.09107.09
สองแคว35323767.1411632.866656.9021.7200.0097.7600.0043.451916.381613.79
ภูเพียง68253278.0115021.994731.33106.6700.002013.3300.0010.671912.675335.33
เฉลิมพระเกียรติ26417265.159234.853740.222223.911920.6566.5200.0000.0077.6111.09
รวม8,4366,057-2,373-994-722-55-174-0-20-162-246-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC