แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) จังหวัด : แพร่
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
อำเภอ รวม ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
เมืองแพร่15011476.003624.0038.331644.4425.5600.0000.0000.0038.3300.00
ร้องกวาง36017648.8918451.115027.1710557.072413.0400.0010.5400.0021.0900.00
ลอง38911128.5327871.4700.0027699.2800.0000.0000.0000.0000.0000.00
สูงเม่น4,4694,09591.633748.379826.2011330.216818.1861.6051.3441.073810.16112.94
เด่นชัย59946978.3013021.703426.158766.9200.0032.3100.0000.0021.5400.00
สอง67846969.1720930.8311555.02167.6620.9694.31115.2600.003315.7983.83
วังชิ้น63446373.0317126.977443.277543.8621.1700.0052.9221.1710.5800.00
หนองม่วงไข่27221679.415620.59916.074275.0035.3600.0000.0000.0011.7900.00
รวม7,5516,113-1,438-383-730-101-18-22-6-80-19-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC