แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) จังหวัด : ลำปาง
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
อำเภอ รวม ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
เมืองลำปาง2,0081,11155.3389744.6720923.3030534.0014916.61323.5700.0030.3312814.27707.80
แม่เมาะ89678087.0511612.951714.664437.9397.7621.7200.0000.001512.931714.66
เกาะคา1,8091,38476.5142523.4917942.125512.94409.4192.1251.1830.717617.88348.00
เสริมงาม38024865.2613234.745440.915138.641511.3643.0300.0010.7664.5500.00
งาว65151278.6513921.358359.71128.63117.9121.4400.0010.722115.1153.60
แจ้ห่ม4,2314,03295.301994.707236.18136.5373.5252.5100.0042.01126.0363.02
วังเหนือ1,09388781.1520618.854220.399948.0620.9762.9100.0094.372311.1783.88
เถิน2,3291,81377.8451622.1612524.2216331.59458.72203.8800.0010.1913826.7461.16
แม่พริก1,8711,29269.0557930.9512621.7632956.82254.32101.7300.0020.35356.04203.45
แม่ทะ70458382.8112117.1975.794738.841310.7443.3100.0000.002419.832117.36
สบปราบ1,9821,52977.1445322.8611324.9429966.00194.1920.4400.0000.00102.2130.66
ห้างฉัตร66156585.489614.522829.1733.1366.2522.0800.0000.0077.293839.58
เมืองปาน78560376.8218223.184122.53189.891910.44116.0400.0000.006435.162312.64
รวม19,40015,339-4,061-1,096-1,438-360-109-5-24-559-251-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC