แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) จังหวัด : ลำพูน
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
อำเภอ รวม ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
เมืองลำพูน2,3411,68672.0265527.9821733.1320831.76385.80162.4400.0030.46527.94487.33
แม่ทา1,12295284.8517015.157342.942514.7163.5352.9400.0000.004928.8284.71
บ้านโฮ่ง1,19380167.1439232.8612130.8716241.335915.0541.0200.0000.0020.51307.65
ลี้1,37585662.2551937.758516.3830658.96377.13275.2000.0061.16224.2491.73
ทุ่งหัวช้าง50133065.8717134.133721.647745.0352.9200.0000.0000.003520.4774.09
ป่าซาง1,9381,61983.5431916.4612739.81247.5292.82175.3330.9400.007021.943611.29
บ้านธิ25118272.516927.492739.13811.5945.8000.0000.0022.9022.9057.25
เวียงหนองล่อง33129488.823711.18718.9212.7000.0012.7000.0000.0000.001129.73
รวม9,0526,720-2,332-694-811-158-70-3-11-232-154-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC