แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) จังหวัด : เชียงใหม่
Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
อำเภอ รวม ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NN%N%N%N%N%N%N%N%N%N%
เมืองเชียงใหม่96368471.0327928.9712745.523311.8382.8710.3600.0031.087426.52217.53
จอมทอง1,12990379.9822620.027432.749742.92146.1983.5410.4431.33229.7310.44
แม่แจ่ม50636371.7414328.265639.1600.002215.384229.3700.001711.8932.1000.00
เชียงดาว1,9121,47477.0943822.9114934.026715.30286.39112.5100.0010.238018.267416.89
ดอยสะเก็ด2,9292,64790.372829.638530.1410737.94196.74196.7451.7710.3531.0600.00
แม่แตง2,2941,99186.7930313.2119263.37278.91165.2841.3200.0000.00278.9151.65
แม่ริม1,5971,04365.3155434.6927649.82559.93152.71213.7950.90183.2513424.19223.97
สะเมิง70128841.0841358.9214334.6215236.8051.21163.8720.4810.245513.32317.51
ฝาง4,9004,61094.082905.92196.5512743.794415.17175.8600.0000.0051.7210.34
แม่อาย2,5432,08081.7946318.21449.5030265.23132.81132.8100.0000.0061.30102.16
พร้าว1,30889868.6541031.3514435.1219347.0710.2430.7300.0051.22256.10163.90
สันป่าตอง1,9501,79792.151537.855233.993824.84106.5431.9600.0000.001912.4221.31
สันกำแพง2,5452,17085.2737514.738422.4015441.07143.7382.1300.0000.007520.0051.33
สันทราย1,7031,46786.1423613.868837.29187.634217.8041.6900.0031.272510.59239.75
หางดง3,1282,51580.4061319.6038562.81121.96325.2230.4900.0010.16325.2271.14
ฮอด1,5881,42589.7416310.265634.3631.844628.221911.6631.8442.45106.1374.29
ดอยเต่า68252877.4215422.5810870.13138.4400.00138.4400.0031.95159.7400.00
อมก๋อย93866971.3226928.682810.4117665.4310.3741.4900.0072.6000.0000.00
สารภี1,4941,32588.6916911.315633.14148.282313.612011.8300.0000.004023.6742.37
เวียงแหง39735288.664511.341533.332248.89715.5600.0000.0000.0000.0000.00
ไชยปราการ3,6203,41094.202105.808942.383818.10115.2420.9500.0020.95157.1483.81
แม่วาง27320876.196523.813249.2357.6900.001320.0000.0057.6911.5400.00
แม่ออน42227464.9314835.077550.6853.3832.0342.7000.0000.001912.844027.03
ดอยหล่อ36225871.2710428.7354.817067.3100.0000.0032.8800.001615.38109.62
กัลยาณิวัฒนา1,4251,34794.53785.473241.0356.412228.2122.5600.0000.0045.131114.10
รวม41,30934,726-6,583-2,414-1,733-396-250-19-74-705-298-
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHDC