แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

อำเภอ : ปางมะผ้า

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06885โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกึ๊ดสามสิบ86 90.36 100.00 91.28 87.98 96.22 85.17 87.98
06886โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละนา169 92.83 98.82 94.97 83.43 97.63 94.23 90.53
06887โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำลอด164 87.09 93.29 90.24 80.89 93.75 87.80 79.27
06888โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม133 86.33 96.99 89.47 83.46 98.12 80.64 75.44
14028โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำฮูผาเสื่อ127 89.72 89.76 92.52 84.78 95.08 85.24 91.60
รวมรวม67989.2795.5891.8383.6596.1387.1984.73
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%