แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

อำเภอ : แม่ลาน้อย

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06869โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาหลวง136 88.54 100.00 99.26 73.7771.32 100.00 100.00
06870โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุ118 79.66 88.14 77.12 71.1968.22 81.36 100.00
06871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เตี๋ย12873.21 89.06 86.72 41.4156.84 83.20 99.22
06872โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่โถ132 76.20 97.73 92.80 57.3255.68 87.88 88.64
06874โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาม62 87.29 96.77 95.97 76.88 80.65 91.53 91.94
06875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอกหลวง34 76.12 100.00 88.24 49.0266.18 76.47 100.00
06876โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปาง112 77.47 88.39 87.50 71.4366.7471.21 95.83
06877โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮุ ตำบลแม่ลาน้อย5874.14 94.83 83.62 77.01 49.5770.69 95.40
06878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาป่าแก่102 81.14 99.02 91.67 62.4257.84 94.61 100.00
รวมรวม88279.5194.3389.4664.1363.3585.5496.79
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%