แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

อำเภอ : แม่สะเรียง

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06859โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร268 79.78 97.76 93.66 50.62 78.64 87.28 87.52
06860โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ต๊อบเหนือ15361.03 82.35 84.97 38.7850.4950.67 92.76
06861โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งแล้ง15566.54 89.68 90.00 32.4761.6168.55 85.79
06862โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ22451.6423.66 85.27 34.2347.3235.64 85.44
06863โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ26261.71 97.71 81.49 21.1256.1165.02 85.33
06864โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสิงห์19361.94 96.89 82.64 13.3065.4151.16 97.83
06865โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ207 76.58 93.72 94.93 64.2568.1270.94 92.93
06866โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง286 87.19 100.00 90.73 82.87 82.60 87.23 91.53
06867โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแป๋19964.24 85.93 88.94 57.7950.2550.30 84.89
06868โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างหม้อ16167.69 100.00 91.93 53.6245.3463.32 91.95
10509โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ริดป่าแก่ 133 76.10 80.45 92.11 62.66 87.22 60.91 82.37
รวมรวม224169.3986.6688.7147.2063.7764.8089.02
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%