แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

อำเภอ : ปาย

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06849โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงเหนือ120 88.05 100.00 91.67 77.22 80.42 95.59 92.72
06850โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย12068.59 100.00 92.50 44.7236.25 80.00 94.83
06851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงสร้อย140 88.52 100.00 95.71 68.81 86.96 94.46 94.27
06852โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ของ117 82.44 100.00 89.74 55.5672.44 96.79 93.58
06853โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปิง120 84.64 100.00 94.58 49.17 84.58 94.33 96.20
06854โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮี้98 83.19 100.00 100.00 73.4761.99 87.76 98.30
06855โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง138 86.28 100.00 97.83 54.35 77.17 100.00 100.00
06856โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพมบก12062.57 100.00 93.33 38.6118.75 78.88 91.95
06857โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง12067.16 99.17 91.67 40.2824.79 98.33 83.04
06858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา16072.38 100.00 84.06 48.7554.69 78.34 95.67
10501โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมี12072.41 100.00 95.42 57.7847.50 79.58 87.02
11204โรงพยาบาลปาย4067.71 100.00 92.50 45.8332.50 86.88 91.36
รวมรวม141377.5999.9393.0354.7858.3989.3393.52
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%