แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

อำเภอ : ภูกามยาว

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06554โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน3752.46 100.00 82.43 39.6426.3537.16 84.68
06555โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจน3858.98 100.00 72.3745.6125.0058.55 95.61
06562โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าฝาง40 90.74 100.00 83.75 65.00 98.75 96.25 100.00
06563โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว42 89.78 97.62 88.10 55.56 98.21 98.21 100.00
06571โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อิง5066.35 96.00 76.00 36.0030.00 88.00 100.00
รวมรวม20771.9898.5580.4347.9955.5677.1796.46
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%