แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

อำเภอ : แม่ใจ

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06628โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใจ40 79.14 100.00 90.00 75.83 60.63 80.00 92.79
06629โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง36 96.55 100.00 94.44 95.37 98.61 96.53 95.24
06630โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย4071.07 100.00 85.00 57.5058.1373.13 80.70
06631โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก3863.45 100.00 78.95 47.3739.4761.18 92.79
06632โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ42 78.57 100.00 91.67 62.7064.29 80.36 95.24
06633โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า4168.02 100.00 81.71 57.7245.7366.46 91.45
06634โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินตา4369.63 100.00 94.19 65.1241.2863.95 93.02
06635โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์3865.33 100.00 92.11 49.1240.7957.89 94.74
06636โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก3570.08 100.00 90.00 46.6756.4367.86 91.43
10422สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางปูเลาะ 3357.22 100.00 74.2434.3426.5263.64 86.87
10423สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าเมี่ยง 1657.35 100.00 90.63 52.0828.1343.75 83.33
รวมรวม40271.43100.0087.5659.2952.2470.0291.18
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%