แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

อำเภอ : ดอกคำใต้

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06603โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเกิด36 85.29 100.00 73.61 87.04 63.89 97.22 99.07
06604โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้37 88.87 100.00 97.30 85.59 65.54 100.00 99.10
06605โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ1 82.35 100.00 100.00 66.67 75.00 75.00 100.00
06606โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์41 80.06 100.00 82.93 61.7965.24 87.20 100.00
06607โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน4348.70 100.00 79.07 31.7834.309.30 100.00
06608โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนลาน3461.94 100.00 98.53 56.8627.2148.53 94.12
06610โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันโค้ง3571.09 100.00 81.43 60.0033.57 82.86 100.00
06611โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำไก่3473.01 100.00 79.41 70.5929.41 88.24 100.00
06612โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง56 96.64 100.00 98.21 97.62 100.00 95.98 89.88
06613โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม3656.21 100.00 80.56 58.3331.2523.61 100.00
06614โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสุวรรณ39 93.21 100.00 88.46 88.89 92.95 93.59 98.29
06616โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง38 98.61 100.00 100.00 99.12 97.37 100.00 96.49
รวมรวม43078.40100.0087.6773.2660.7075.5297.60
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%