แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

อำเภอ : ร้องกวาง

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
11166โรงพยาบาลร้องกวาง243 76.00 100.00 84.77 89.44 63.2757.30 91.34
รวมรวม24376.00100.0084.7789.4463.2757.3091.34
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%