แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

อำเภอ : เมืองแพร่

Hospcodeสถานพยาบาลจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
06336โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำชำ19 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
06337โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง8 99.26 100.00 93.75 100.00 100.00 100.00 100.00
06338โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลาย555.29 100.00 60.000.0030.00 75.00 100.00
06341โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องฟอง16 92.65 100.00 93.75 95.83 75.00 100.00 100.00
06342โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองหม้อ19 99.38 100.00 100.00 100.00 97.37 100.00 100.00
06344โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย11 94.12 100.00 100.00 100.00 86.36 88.64 100.00
06348โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่น2652.87 100.00 51.9224.3650.9640.38 100.00
06351โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหงษ์33 96.59 100.00 95.45 95.96 98.48 96.21 94.79
06354โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกวาว19 98.45 100.00 97.37 92.98 100.00 100.00 100.00
06356โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยม14 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
06359โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาญจนา ตำบลกาญจนา19 95.27 100.00 97.37 89.47 89.47 100.00 100.00
14719โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง 7 91.15 100.00 100.00 90.48 78.57 92.86 100.00
14720โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะบู 8 98.50 100.00 93.75 95.83 100.00 100.00 100.00
รวมรวม20490.62100.0090.6984.8087.1390.3299.10
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%