แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

อำเภอจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
เมืองแม่ฮ่องสอน1354 83.31 88.26 88.07 83.33 82.79 79.19 84.33
ขุนยวม800 91.19 95.25 94.31 84.00 89.44 94.69 92.63
ปาย1413 77.59 99.93 93.03 54.7858.39 89.33 93.52
แม่สะเรียง224169.39 86.66 88.71 47.2063.7764.80 89.02
แม่ลาน้อย882 79.51 94.33 89.46 64.1363.35 85.54 96.79
สบเมย61065.37 93.44 72.9562.4050.9862.73 76.55
ปางมะผ้า679 89.27 95.58 91.83 83.65 96.13 87.19 84.73
รวม797977.9692.2789.0764.5070.3578.9789.03
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%