แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

จังหวัด : พะเยา

อำเภอจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
จุน348 84.17 100.00 93.10 83.62 66.88 84.04 97.90
เชียงคำ70769.23 90.38 81.75 49.2264.3266.43 84.48
เชียงม่วน177 82.45 98.87 82.77 71.37 81.50 80.79 91.62
ดอกคำใต้430 78.40 100.00 87.67 73.2660.70 75.52 97.60
แม่ใจ40271.43 100.00 87.56 59.2952.2470.02 91.18
ภูซาง303 83.53 99.67 87.79 71.1873.51 86.55 97.02
ภูกามยาว20771.98 98.55 80.43 47.9955.56 77.17 96.46
รวม257475.9997.1385.8663.4763.7375.3992.53
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%