แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

จังหวัด : แพร่

อำเภอจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
เมืองแพร่204 90.62 100.00 90.69 84.80 87.13 90.32 99.10
ร้องกวาง243 76.00 100.00 84.77 89.44 63.2757.30 91.34
ลอง19452.77 100.00 72.9472.3436.989.41 88.41
สูงเม่น2387 92.25 100.00 91.41 85.52 89.78 94.06 98.52
เด่นชัย49271.72 100.00 84.25 56.5745.78 81.33 92.02
สอง43771.00 99.77 81.35 56.3760.0167.33 89.18
วังชิ้น956 84.62 100.00 89.59 78.10 78.06 81.22 97.58
หนองม่วงไข่133 85.07 100.00 92.86 88.72 56.20 93.32 98.99
รวม504684.3699.9888.4878.5076.3982.6996.14
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%