แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

จังหวัด : ลำปาง

อำเภอจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
เมืองลำปาง1289 85.40 97.75 89.64 83.81 75.14 84.98 95.31
แม่เมาะ530 84.68 100.00 91.51 75.79 66.08 92.92 98.06
เกาะคา1132 78.77 100.00 89.31 70.4967.80 75.13 92.48
เสริมงาม331 77.68 100.00 94.71 60.1266.3173.49 97.18
งาว542 80.44 100.00 92.53 70.4865.50 81.04 97.10
แจ้ห่ม2328 77.59 99.74 98.24 47.57 76.33 75.18 91.45
วังเหนือ922 83.35 99.89 89.64 71.6669.93 87.12 98.32
เถิน1729 79.42 99.77 91.04 76.31 59.24 81.23 92.81
แม่พริก1054 90.30 98.96 93.22 89.12 83.21 89.95 96.76
แม่ทะ931 84.82 99.89 93.34 80.77 76.34 79.00 97.60
สบปราบ800 84.43 99.25 93.00 77.21 78.56 78.25 97.72
ห้างฉัตร50470.15 100.00 87.90 42.4644.69 80.64 97.75
เมืองปาน654 78.48 90.37 87.69 72.7357.84 85.69 92.34
รวม1274681.3299.0592.3170.1970.0381.2394.82
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%