แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

จังหวัด : ลำพูน

อำเภอจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
เมืองลำพูน1329 77.42 99.47 88.19 61.6069.2674.57 94.67
แม่ทา722 89.05 99.86 92.80 80.29 85.42 88.90 98.23
บ้านโฮ่ง72974.91 100.00 89.85 58.2162.8669.87 98.47
ลี้1108 78.28 99.82 89.94 71.9364.1273.64 95.04
ทุ่งหัวช้าง36470.65 100.00 86.81 53.7545.81 76.03 93.37
ป่าซาง1057 80.85 100.00 89.64 66.9573.53 78.58 96.80
บ้านธิ166 77.56 100.00 84.04 53.8260.69 87.42 99.19
เวียงหนองล่อง226 81.10 100.00 87.83 68.7366.59 86.39 97.11
รวม570179.0699.8289.3766.0968.4377.2796.16
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%