ผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก Form A1 ปีงบประมาณ 2561

จังหวัดจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
เชียงใหม่35,375 83.60 98.26 93.49 79.31 70.12 84.53 93.38
ลำพูน5,701 79.06 99.82 89.37 66.0968.43 77.27 96.16
ลำปาง12,746 81.32 99.05 92.31 70.1970.03 81.23 94.82
แพร่5,046 84.36 99.98 88.48 78.50 76.39 82.69 96.14
น่าน5,795 81.62 98.45 90.41 75.11 64.10 80.50 90.74
พะเยา2,574 75.99 97.13 85.86 63.4763.73 75.39 92.53
เชียงราย9,097 83.21 99.93 91.21 83.41 71.34 77.77 82.37
แม่ฮ่องสอน7,979 77.96 92.27 89.07 64.5070.35 78.97 89.03
รวม84,31382.0698.1891.6275.2669.9181.6392.12

ผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) ปีงบประมาณ 2561

Audit ทั้งหมด ลักษณะความผิดพลาด (A-H)
จังหวัด ทั้งหมด ไม่มีความผิดพลาด (Y) ผิดพลาด A B C D E F G H
NNคุณภาพ (%)N%N%N%N%N%N%N%N%N%
เชียงใหม่41,30934,726 84.06 6,58315.942,4145.841,7334.203960.962500.61190.05740.187051.712980.72
ลำพูน9,0526,72074.242,33225.766947.678118.961581.75700.7730.03110.122322.561541.70
ลำปาง19,40015,339 79.07 4,06120.931,0965.651,4387.413601.861090.5650.03240.125592.882511.29
แพร่7,5516,113 80.96 1,43819.043835.077309.671011.34180.24220.2960.08801.06190.25
น่าน8,4366,05771.802,37328.2099411.787228.56550.651742.0600.00200.241621.922462.92
พะเยา3,3102,33170.4297929.5838011.482958.91862.60411.2400.0080.24732.21411.24
เชียงราย33,73324,17471.669,55928.343,0919.162,9838.846281.862620.7800.00160.051,4044.166681.98
แม่ฮ่องสอน8,1754,71757.703,45742.301,54018.845386.58550.672042.5030.04190.237188.782402.94
รวม130,966100,17776.4930,78223.5110,5928.099,2507.061,8391.401,1280.86520.041780.143,9333.001,9171.46
ลักษณะ รายละเอียด
Y ไม่มีความผิดพลาด (ข้อมูลถูกต้อง)
A ให้รหัสผิดพลาด
B มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มีคำวินิจฉัยโรคในบันทึก
C รหัสด้อยคุณภาพ กำกวม
D ให้รหัสไม่ครบทุกตำแหน่ง
E ใช้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นรหัสโรคหลัก
F รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
G ให้รหัสไม่ครบ
H ให้รหัสมากเกิน
Line กลุ่มสำหรับสอบถามเกี่ยวกับ Audit และ DHIC(District Health Informatic Center)

ผู้ใช้งานขณะนี้คือ : [] [] []