ขออภัย กำลังพัฒนาในส่วนนี้ ยังไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้งานได้

ตำแหน่ง : นายแพทย์
ลำดับ พื้นที่ มีจริง ควรมี ขาด/เกิน ร้อยละ
1 เชียงใหม่ 618 0 0 0
2 ลำพูน 191 0 0 0
3 ลำปาง 409 0 0 0
4 แพร่ 175 0 0 0
5 น่าน 218 0 0 0
6 พะเยา 186 0 0 0
7 เชียงราย 520 0 0 0
8 แม่ฮ่องสอน 100 0 0 0